foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Необходимость быть современной школой, внедрять новые знания и технологии, быть носителем самой важной информации, самых передовых взглядов. концепций. гипотез — тот кит, на котором держится успех частной школы.

Лінгва – XXI  століття

Маріупольська загальноосвітня приватна школа І-ІІІ ступенів

Приглашаем детей 4-6 лет в школу раннего развития, родители которых выбирают классическое образование и современные технологии.

 Презентация школы

 

Вход на сайт

Рекомендуємо

         Як підготуватись до відповіді на уроці історії?

 

      Відповідь з історії це не просто уміння переказати підручник, а вмі­ти описати події, висловити ідеї, процитувати документи, зробити висновки.

      Робота над матеріалом підручника — це лише підготовка до відповіді, а переказування підручника не є справжньою відповіддю.

 • Ти маєш бути готовими до різних прийомів оцінювання навчальних досягнень.
 • Учитель може вимагати розкрити будь-яку подію.
 • А може вимагати розповіді за всією темою.
 • Ти повинен бути готовими до різних завдань.
 • В усякому разі, пригадай найголовніші проблеми та план від­повіді за всім матеріалом.

      І прийом відповіді — за хронологічним порядком. Почни з опису причин. Потім перейди до опису подій, їх оцінки.

      ІІ прийом відповіді — проблемний. Можеш розпочати з опису подій у найголовніших їх рисах, а потім дати відповідь на  ряд за­питань:

 • з чим пов'язана дана подія?
 • які протилежності, закономірності лежать в її основі?
 • чому вона виявилась можливою?

      Перерахувавши ці проблеми, дай кожній аргументовану відповідь, а в кінці розкрий значення та характер даної події.

          Якщо можеш, опиши та поясни всі події в цілому, зробивши це, ти зможеш дати відповідь на будь-яке запитання.

І ще одна порада: Готуючи домашнє завдання, вивчаючи якийсь етап історичного розвитку, включай отримані знання в систему раніше отриманих знань.

Кожна подія – результат довгої низки подій. У цій події проявляються закономірності, які діяли протягом даного періоду, та загальний закон історії.

                  Як працювати з параграфом підручника ?

 

 1. Прочитай увесь параграф, склади ці­лісну уяву про описані в ньому події, явища. Уважно розглянь карти, схеми, інші ілюстрації.
 1. Зверни особливу увагу на виділені в підручнику факти, висновки, ідеї.
 1. Склади розгорнутий нлан — він полегшить підготовку домашнього за­вдання.
 1. Постарайся пов'язати з матеріалом параграфа те, що побачив і почув на уроці, що записав у зошит.
 1. Пригадай, що ти читав на дану тему.
 1. При необхідності переглянь парагра­фи, що вивчались раніше.
 1. Якщо щось здається незрозумілим, або якесь запитання зацікавило тебе, звернись до словника.
 1. Перевір, чи знаєш ти матеріал теми, перекажи його, спочатку користую­чись планом, потім без нього.
 1. Підготуй відповіді на запитання й за­вдання, які вміщені в кінці параграфа. Виконай завдання, запропоновані вчителем.

 

 

                                   Як треба конспектувати?

 

Запам'ятай: конспектування не є пере­писуванням тексту параграфа чи статті.

 1. Конспект — це виклад головного змісту тексту з виділенням найбільш значущих і цікавих положень.
 1. Перед конспектуванням необхідно старанно вивчити роботу, яка буде конспектуватись.
 1. Конспектуванню передує складання плану.
 1. На початку конспекту необхідно вка­зати номер і назву параграфа або пріз­вище та ініціали автора (або редактора збірника), повну назву роботи.
 1. Назви пунктів параграфа, глав, розді­лів, роботи, яка конспектується, завж­ди вказуються точно.
 1. Виклад тексту дається стисло, але го­ловні думки й аргументи записуються детально.
 1. У конспекті можна використати цита­ти, але треба брати їх у лапки.
 1. При оформленні конспекту використовуй підкреслення, умовні знаки, позначки на полях. Вони допоможуть тобі у роботі.

 

                                Як навчитись складати план?

 

 1. Уважно прочитати назву теми плану, текст параграфа і відібрати тільки той матеріал, котрий висвітлює тему плану.
 2. З’ясувати зміст матеріалу в цілому.
 3. Визначити характер викладу матеріалу (сюжетний, пояснювальний, конспективний), з’ясувати зміст матеріалу в цілому.
 4. Залежно від виду плану обрати один з визначених шляхів:

- якщо план простий,     розділити текст на завершені за змістом частини, визначити в них головну думку, чітко, ясно, конкретно сформулювати їх і записати;

 - якщо план розгорнутий,   порівняти головні думки між собою і записати у вигляді основних пунктів, знайти положення, яке пояснює, висвітлює головні думки, записати їх у вигляді підпунктів.

 1. Склавши план перевірити, чи розкриває він зміст теми, чи допомагає засвоїти матеріал, уявити картину історичної події, зрозуміти причини історичних подій і явищ, зробити висновки.

                              Як навчитися  доводити свою думку?

 

Доведення, доказ – визначення істинності твердження шляхом встановлення його необхідного зв’язку з іншими твердженнями, прийнятими за істинні. Доведення полягає у висуванні тези (положення, що доводиться), всіх інших можливих гіпотез і віднайденні аргументів – істинних тверджень, що впливають на ймовірність гіпотез. Доведення завершено, якщо жодна гіпотеза, крім тези, неможлива.

          Доведення відбувається за такою схемою:

 1. Пригадування послідовності доведень і аргументів, міркування, висновки.
 2. Визначення висновків, що будуть проводитись.
 3. Визначення джерел, якими будуть користуватись для аргументації власних висновків.
 4. Виділення суттєвих фактів, що підтверджують висновки, та їх систематизація, логічна побудова свого доведення і пов’язування із висновками.
 5. З’ясування, чи всі аргументи вичерпані.

              Пам'ятка для самоорганізації навчання

                    (Як виконувати домашню роботу?)

 

         Домашня навчальна робота – форма організації навчання, самостійна поза уроками робота учнів з виконання навчальних завдань. Вона включає вивчення навчального матеріалу, який пояснюється на уроці, самостійне вивчення навчального матеріалу, проведення дослідної роботи, виготовлення наочних посібників, написання творчих робіт тощо.

 1. Спочатку продумай всю роботу.
 2. Приготуй все необхідне і прибери зайве, прийми зручне положення.
 3. Якщо матеріал великий за обсягом, поділи його на частини, знайди головне в кожній з них, зроби подумки обробку матеріалу відомими тобі способами; працюй за планом не поспішаючи.
 4. Роби перерву для перепочинку.
 5. Наприкінці роботи перевір, чи все зроблено правильно.
 6. Необхідні умови виконання домашньої роботи: визначити робоче місце, наявність підручників, свіже повітря і тиша, добре освітлення.

 

                                                                                                                                                                         Шупікова Н. М.

Наші іменинники

Вітаємо з днем народження!

imen.png

Погода

 

Как добраться

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

 

Контакты

Адрес: г.Мариуполь, пр. Нахимова 192

Телефоны: 33-70-98; 41-19-18

Факс:(0629) 33-70-98

Email: lingva.mariupol@gmail.com

Форма обратной связи

2018 Лингва XXI Век. Все права защищены.

Копировани материалов разрешается только со ссылкой на сайт www.lingva.dn.ua