foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Необходимость быть современной школой, внедрять новые знания и технологии, быть носителем самой важной информации, самых передовых взглядов. концепций. гипотез — тот кит, на котором держится успех частной школы.

Лінгва – XXI  століття

Маріупольська загальноосвітня приватна школа І-ІІІ ступенів

Приглашаем детей 4-6 лет в школу раннего развития, родители которых выбирают классическое образование и современные технологии.

 Презентация школы

 

Вход на сайт

Рекомендуємо

Перспективи

 

Перспективи розвитку школи

 

Підходи до управління розвитком школи:

 1. за суб’єктом управління –  адміністративно — партисипативний, домінуюча роль належить адміністрації та педагогічному колективу;

 2. за орієнтацією – на результат з критеріями оцінки: критерії якості, економічності, мотивації до навчання, роботи;

 3. за інтегрованістю управління – системне – розробка проекту майбутньої установи програми розвитку;

 4. за типом реагування на зміни – випереджальне управління, своєчасне передбачення.

 

Етапи розвитку школи:

 1. Формулювання та оцінка проблем;

 2. Встановлення діагнозу;

 3. Планування спільних дій;

 4. Здійснення діяльності;

 5. Оцінка результатів здійснення змін.

 

Об’єкти розвитку школи:

 1. цілі, завдання;

 2. структура;

 3. зміст діяльності;

 4. технології, методи, форми роботи;

 5. мікроклімат;

 6. персонал.

 

Програма розвитку працює на місію школи, створює традиції та певний імідж.Приватна школа «Лінгва-ХХІ століття» була заснована в 1993 році, як альтернатива державній школі, яка втрачала свої позиції та не відповідала тим ідеям, які почали виникати у суспільстві. Школа виникла як спільна ідея однодумців — вчителів, які мали свою концепцію розвитку шкільної освіти та вже не могли примиритися з невідповідністю школи вимогам суспільства та часу.

Жорстке адміністрування, неможливість творчого підходу до проблем шкільного життя, низький рівень освіти, відсутність свободи вчителя та учня – всі ці важелі спромогли засновників школи покинути свої посади у державних навчальних закладах та зробити спробу створення самостійної нової школи. Це був важкий процес пошуку  ідей та дій.

1.Місія школи — «Я не дозволю, щоб відвідування школи заважало моїй освіті» — саме ці слова Г.Фіна героя оповідання М.Твена, стали змістом освітянської діяльності школи.

2.Стратегія  школи «Лінгва»  — системні зміни.

Стратегія менеджменту – це масштабні прогнози щодо реалізації місії (призначення) організації та досягнення цілей.  В школі «Лінгва – ХХІ століття» була обрана стратегія системних змін – створення школи нового типу.

Враховуючи замовлення батьків та суспільства, можливості педагогічного колективу та рівень фінансування, була визначена

3.Головна мета навчального закладу:

«Результатом освітянської діяльності школа в перспективі бачить особистість учня, вододіючого творчим потенціалом, спроможного його реалізувати в повній мірі, особистість гнучку, адаптовану до швидких змін у світі, усвідомлюючи своє місце у ньому» — із концепції  школи.

4.Були сформульовані мета –мінімум та мета — максимум.

мінімум – забезпечити оптимальну діяльність навчального закладу;

максимум – забезпечити розвиток навчального закладу.

5. Найважливіші завдання: виявлення творчих та інтелектуальних здібностей учнів та вчителів та створення умов для їх повної реалізації та неухильного розвитку. 

6. Концептуальна модель школи:

  • Структура нової школи;

  • Новий навчальний план;

  • Нові навчальні програми;

  • Організація НВП

  • Основні технології, методики навчання та виховання;

  • Зміст, структура позакласної роботи;

  • Нові методи та технології управління.

 1. Головні завдання:

  • Психолого-педагогічна діагностика пріоритетних для учнів напрямків розвитку особистості;

  • Утворення систем освітянських умов, при яких кожний учень, учитель та батьки зможуть максимально використати та реалізувати свій духовний та інтелектуальний потенціал;

  • Розвиток та формування у учнів високої мотивації та потреби в освіті та самоосвіті;

  • Розвиток вмінь та навичок самостійного прагматичного підходу до постановки та рішенню учбових та не учбових проблем;

  • Збереження та зміцнення морального, фізичного та психічного здоров’я учнів;

  • Формування у учнів почуття здорової конкуренції;

 2. Зміст освіти  — Школа обрала гуманітарно-економічний напрямок своєї діяльності, який повністю відповідає вимогам на ринку освітянської продукції, без знання декількох мов та володіння комп’ютерними технологіями, без змоги мислити самостійно, приймати рішення та відповідати за них не може бути сучасної особистості. Зміст навчання базується на принципах гуманізації та соціалізації. Виконання державного стандарту – похідна до справжнього розвитку особистості. Вивчення української, російської, англійської з 1-го класу, німецької з 2-го класу, економічних понять з 3-ього класу, логіки, психології, уроки театру, музики, ОЗМ, танці – це той напрямок, який дає реальні вміння та розвиток особистості.

 3. Методологічна основа навчальних програм – діяльна теорія навчання. Основний акцент робиться не на готові знання законів, формул, правил, вивчення «параграфів», текстів, а на розвиток інтелектуальної сфери, на формування здатності до аналізу, систематизації  обробки інформації, можливість робити висновки та використовувати ці вміння вчасно. Активна пізнавальна діяльність, інтерес до подій, явищ, закономірностей у Природі, Суспільстві та Людині. Використання технології Ельконіна та Давидова; комунікативного методу навчання іноземних мов; самостійна робота у старших класах, метод реальних проектів, комп’ютерні технології – це засоби ефективності навчального процесу.

 4. Домінанта виховного процесу – виховання патріотизму, гуманізму, свободи, толерантності, почуття людської гідності та екологічної культури, формування власних традицій :День народження школи, Останній дзвоник, Свято рекордів «Лінгви», Конкурси «Міс «Лінгва», театральні шоу, інтелектуальні ігри тощо.

 5. Міжнародні проекти – участь у проектах «Дебати», Freedom Support Act, Peoplesconnections,  співробітництво з AIESEC, Peace Corps, British Council та інших програмах та конкурсах.

 6. Матеріальні ресурси – наочність процесу навчання, широке використання відеофільмів, комп’ютерних програм по іноземним мовам, математиці та іншим предметам. Придбання нових підручників, дидактичного матеріалу, спортивного обладнання, матеріалів для виконання експериментальної роботи, необхідної оргтехніки. Підключення до мережі Інтернет та вільний доступ учнів до цього ресурсу. Постійне покращення матеріально-технічної бази. Придбання мультимедійного засобу навчання.

 7. Персонал – вчителі та співробітники школи поділяють Концепцію школи, готові до  демократичних змін, здатні приймати всі парадокси мислення учнів, мають високу фахову підготовку та високі моральні якості, постійно підвищують свій фаховий рівень, психолого-педагогічний досвід, беруть участь у Всеукраїнських та міжнародних проектах та програмах, покращують навички володіння комп’ютерними технологіями. Здійснення програми «Моя кар’єра», яка відображає індивідуальні досягнення педагогів. Запрошення фахівців високого рівня для проведення семінарів, тренінгів для педагогів. Місія –навчатися усе життя.

 8. Управлінська система – делегування повноважень, довіра, стимулювання творчої результативної праці, покращення психологічного клімату, постійне удосконалення соціально-психологічних та економічних методів управління.

 9. Фінансова система – постійний пошук додаткових коштів для виконання плану розвитку: розширення освітніх послуг, надання послуг у сфері спорту, мистецтва ( айкідо, тхеквондо, теніс, тренажери, аеробіка, спортивні танці, театр, школа раннього розвитку, курси іноземних мов, довузівська підготовка тощо); дистанційна освіта, організація та проведення семінарів, майстер-класів, організація навчальних екскурсійних подорожі; кредитні ресурси банків, здача приміщень в оренду.

15. Критерії  та показники програми розвитку:

* актуальність ( виконання проблем, значущих для керівника, учнів, педагогів);

* інноваційність ( ступінь новизни);

* продуктивність ( вплив на систему ЗУН)

* демократичність та психологічний супровод (неформальні системи, мікроклімат, гласність, прозорість);

* оптимальність ( матеріально-технічні, фінансові ресурси);

* рефлективність ( самоаналіз діяльності);

* прогностичність( ступень важливості розв’язання проблеми для майбутньої діяльності).

Програма не є догмою, внутрішнє та зовнішнє середовище неодмінно впливає на зміст програми та методи її виконання.

 Наші іменинники

Вітаємо з днем народження!

imen.png

Погода

 

Как добраться

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

 

Контакты

Адрес: г.Мариуполь, пр. Нахимова 192

Телефоны: 33-70-98; 41-19-18

Факс:(0629) 33-70-98

Email: lingva.mariupol@gmail.com

Форма обратной связи

2018 Лингва XXI Век. Все права защищены.

Копировани материалов разрешается только со ссылкой на сайт www.lingva.dn.ua