НОВА   ШКОЛА

Кожен навчальний предмет має формувати не лише суто предметну компетентність, а й вносити свій вклад у формування ключових.

ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ

Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами.

Спілкування іноземними мовами.

Математична грамотність.

Компетентності в природничих науках і технологіях.

 Інформаційно-цифрова компетентність.

Уміння вчитися впродовж життя.

Ініціативність і підприємливість.

Соціальна та громадянська компетентності.

Обізнність та здатність до самовираження у сфері культури.

Екологічна грамотність і здорове життя.

Загальнокультурна грамотність

Економічна компетентність

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

  • Знаннєвий компонент
  • Діяльнісний компонент
  • Ціннісний компонент

Навчальні програми націлені на результат. Формулювання очікуваних результатів навчання займає перше місце у порівнянні із формулюванням змісту навчального матеріалу, і містити не лише знаннєві компоненти, а й компетентнісні.

ОНОВЛЕНІ НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ

  • відповідають на виклики сьогодення,
  • зрівноважують знанєвий і компетентнісний компоненти змісту освіти,
  • є інструментом для запровадження інноваційних методик навчання,
  • є функціональним документом для учнів, батьків і вчителів у пошуку відповіді на запитання «Для чого це потрібно вивчати»?